6 tháng, TNG đạt 48 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG cho biết, doanh thu quý II đạt 498 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 31,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26,5 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Lũy kế từ đầu năm, Công ty đạt doanh thu 856 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng. Kết quả này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2016, Công ty đặt 2.304 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 113,5 tỷ đồng.

Trong năm nay, TNG dự kiến phát hành thêm 9,3 triệu cổ phần, trong đó bao gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới); Phát hành cho cổ đông hiện hữu với số lượng 4,93 triệu cổ phần, tỷ lệ thực hiện 6:1 với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư