(BĐT) - Chính phủ vừa có báo cáo gửi các Quốc hội về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém ngành công thương.
Nhà máy Đạm Ninh Bình là 1 trong 5 dự án có tranh chấp hợp đồng EPC. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà máy Đạm Ninh Bình là 1 trong 5 dự án có tranh chấp hợp đồng EPC. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Báo cáo cho biết, trong tổng số 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả, hiện nay có 5 dự án, doanh nghiệp có tranh chấp, vướng mắc hợp đồng EPC. Đó là Dự án Xây dựng Nhà máy Sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai, Dự án Cải tạo mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, Dự án Xây dựng Nhà máy Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. Tất cả các dự án này đều do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm toàn bộ hoặc một phần.

Tranh chấp, vướng mắc chủ yếu tập trung vào một số các vấn đề. Một là chủ đầu tư và nhà thầu chưa thống nhất trong việc xác định giá trị quyết toán do thay đổi về thông số kỹ thuật, xuất xứ, số lượng thiết bị so với hợp đồng đã ký và khối lượng phát sinh ngoài nội dung hợp đồng đã ký. Hai là chủ đầu tư và nhà thầu chưa thống nhất trong việc xác định thuế phải nộp và tiền phạt chậm nộp thuế của hợp đồng. Ba là tranh chấp quyết toán chi phí chạy thử. Bốn là giá trị quyết toán thực tế không phù hợp với hợp đồng EPC đã ký….