399 tỷ đồng mở rộng Bệnh viện quận Tân Bình (TP.HCM)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo UBND TP.HCM, Dự án Mở rộng Bệnh viện quận Tân Bình sẽ được triển khai trong năm 2024 với tổng mức đầu tư 399 tỷ đồng. Dự án là công trình xây dựng cấp II, nhóm B, xây dựng mới 250 giường bệnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm Chủ đầu tư.
Dự án Mở rộng Bệnh viện quận Tân Bình sẽ được triển khai trong năm 2024 với tổng mức đầu tư 399 tỷ đồng.
Dự án Mở rộng Bệnh viện quận Tân Bình sẽ được triển khai trong năm 2024 với tổng mức đầu tư 399 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2023 -2025, Dự án sẽ được phân bổ 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM để triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 với tổng mức đầu tư là 361 tỷ đồng (đã bao gồm thiết bị) nhưng vì nhiều lý do chưa thể triển khai. Đến nay, TP.HCM đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng tổng mức đầu tư cũng như thay đổi cơ quan chủ đầu tư. Việc tăng tổng mức đầu tư là do tăng số giường bệnh, tăng cường hệ thống thiết bị y tế hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Chuyên đề