(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tính đến ngày 7/3/2016, Bộ chưa nhận được báo cáo công tác đấu thầu của 16 đơn vị (bằng văn bản và trên mạng đấu thầu quốc gia). 

Trong đó có UBND các tỉnh như: Thái Nguyên, Điện Biên, Nghệ An, Vĩnh Long; các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông... 

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, 30 đơn vị chưa gửi báo cáo lên hệ thống đấu thầu quốc gia và có 7 đơn vị dù đã gửi báo cáo lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng hiện Bộ vẫn chưa nhận được báo cáo bằng văn bản.

Trước đó, Bộ KH&ĐT đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 gửi về Bộ trước ngày 03/02/2016.

Mới đây, Bộ KH&ĐT vừa có văn bản đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đầy đủ về Bộ trước ngày 20/3/2016 để kịp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.