(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 1 đi khu du lịch biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh. Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch được phê duyệt gồm 5 gói thầu. Trong đó, Gói thầu số 08.XL Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến (giá gói thầu 98,468 tỷ đồng) đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu, dự kiến mở thầu ngày 5/4/2021. Theo kế hoạch, trong tháng 3/2021, Bên mời thầu sẽ hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu khác thuộc Dự án.