(BĐT) - Với tỉ lệ hài lòng của nhân viên đạt 99%, Patrick Gelsinger (VMware), Charles C.Butt (H E B), Lynsi Snyder (In-N-Out Burger) và John Legere (T-Mobile) là 4 CEO được yêu thích nhất nước Mỹ năm 2019, theo Glassdoor.
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019

Các công ty được Glassdoor khảo sát phải có ít nhất 1.000 nhân sự và số nhân viên tham dự khảo sát từ 100 người trở lên. Những người tham gia phải chia sẻ rõ quan điểm của mình - họ có hài lòng và ủng hộ với cách lãnh đạo của CEO đương nhiệm hay không.

Dưới đây là Top 10 CEO được nhân viên yêu thích nhất năm 2019, theo Glassdoor.

10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 1
Hubert Joly - Chủ tịch kiêm CEO Best Buy Co. - Tỷ lệ hài lòng: 97%
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 2
Gary S. Guthart - CEO Intuitive Surgical - Tỷ lệ hài lòng: 97%
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 3
Jeff Weiner - CEO LinkedIn Corp. - Tỷ lệ hài lòng: 97%
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 4
Kevin Sneader - CEO McKinsey & Company - Tỷ lệ hài lòng: 98%
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 5
Satya Nadella - CEO Microsoft - Tỷ lệ hài lòng: 98%
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 6
Shantanu Narayen - CEO Adobe - Tỷ lệ hài lòng: 98%
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 7
John Legere - CEO T-Mobile - Tỷ lệ hài lòng: 99%
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 8
Lynsi Snyder - CEO In-N-Out Burger - Tỷ lệ hài lòng: 99%
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 9
Charles C. Butt - CEO H-E-B - Tỷ lệ hài lòng: 99%
10 CEO được yêu mến nhất tại Mỹ năm 2019 ảnh 10
Patrick Gelsinger -  CEO VMware - Tỷ lệ hài lòng: 99%