(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (bên mời thầu) cho biết vừa lựa chọn xong nhà thầu thực hiện Gói thầu số 14 Xây lắp đường dây từ ĐĐ - G12 thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Bá Thiện và đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên có dự toán 98,987 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Dự án là 902,46 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Theo Biên bản mở thầu ngày 8/1/2021, có 10 nhà thầu tham dự. Các nhà thầu đều vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật. Kết quả, với giá dự thầu thấp nhất là 84,072 tỷ đồng, Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) trúng thầu, tương đương với tỷ lệ giảm giá 15,06%. Trong đó, 3 nhà thầu chào sát với giá của PCC1 gồm: Công ty CP Sông Đà 11; Liên danh Công ty CP Lắp máy và Xây dựng điện - Công ty CP Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long; Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam.

Công ty CP Xây lắp điện 1 có trụ sở tại Hà Nội. Thống kê sơ bộ từ dữ liệu của Báo Đấu thầu trong hơn 5 năm trở lại đây cho thấy, trong vai trò nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, PCC1 được công bố trúng trên dưới 200 gói thầu xây lắp và mua sắm vật tư, thiết bị điện trên cả nước.