(BĐT) - Ngày 11/6 tới, Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã chứng khoán: VTO) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán vào ngày 24/6.

Như vậy, với hơn 78,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 63,09 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Kết thúc quý I/2021, tổng doanh thu của Công ty đạt 262,6 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 25,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 35,9 tỷ đồng, gấp 3,3 lần năm trước, hoàn thành 39,5% kế hoạch. Lãi sau thuế cũng tăng mạnh, đạt 28,5 tỷ đồng.

Công ty cho biết, lợi nhuận quý I tăng chủ yếu do trong kỳ Công ty có thanh lý bán tàu NB03 và chi phí tài chính về chi phí lãi vay, cùng với đó là chênh lệch tỷ giá giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.