VNECO 1 lỗ nặng do đầu tư cổ phiếu

(BĐT) - Trong khi hoạt động xây lắp không mang lại hiệu quả do doanh thu không đủ để bù đắp giá vốn, kinh doanh chứng khoán là một giải pháp mà Công ty CP Xây dựng điện VNECO 1 đã thực hiện trong nửa đầu năm 2018. 
Nửa đầu năm 2018, doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của VNECO 1 chỉ đạt 4,5 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Thế Anh
Nửa đầu năm 2018, doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của VNECO 1 chỉ đạt 4,5 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Thế Anh

Tuy nhiên, không như kỳ vọng, VNECO 1 đã lỗ nặng khi đầu tư vào cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã chứng khoán: MAS).

Lỗ hơn 11 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Chỉ tính riêng trong quý II/2018, VNECO 1 báo lỗ 7,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 0,29 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, VNECO 1 báo lỗ 11,3 tỷ đồng. Đây là con số lỗ kỷ lục của Công ty trong 4 năm trở lại đây, xuất phát từ cả hoạt động kinh doanh chính là xây lắp và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Về khó khăn trong hoạt động xây lắp, báo cáo tài chính bán niên 2018 của Công ty cho biết, trong khi doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ đạt 4,5 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ năm 2017 thì giá vốn hàng bán lại lên tới 6,7 tỷ đồng. Điều này dẫn tới lợi nhuận gộp âm 2,2 tỷ đồng, chưa kể phải trừ đi các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Theo giải trình của VNECO 1, doanh thu thuần của Công ty tương đối thấp do công trình thi công bị vướng đền bù không triển khai được. Trong khi đó, chi phí sản xuất kinh doanh tăng do giá thép và các loại vật liệu khác như cát, đá, xi măng tăng cao. Mặt khác, chi phí nhân công thuê ngoài cũng tăng lên, đẩy chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao so với doanh thu.

Về hoạt động kinh doanh chứng khoán, tính đến thời điểm 30/6/2018, danh mục chứng khoán kinh doanh của Công ty gồm một lượng nhỏ không đáng kể cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng điện Việt Nam (mã chứng khoán VNE) và 263.500 cổ phiếu MAS. Với giá gốc hơn 20,6 tỷ đồng, có thể tính ra giá ban đầu mà VNECO 1 bỏ ra cho một cổ phiếu MAS tương đương 78.517 đồng. Tính đến ngày 30/6, cổ phiếu MAS chỉ còn được giao dịch với giá 43.200 đồng/cổ phiếu. Do vậy, VNECO 1 đã phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư lên đến 9,3 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận đầu tư âm 45%. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra khoản lỗ kỷ lục của VNECO 1 trong nửa đầu năm 2018.

Chưa biết VNECO 1 đã bán số cổ phiếu MAS hay chưa, nhưng tính đến ngày 22/8, giá cổ phiếu này chỉ còn được giao dịch quanh mốc 39.000 đồng/cổ phiếu, giảm 9,7% so với thời điểm 30/6/2018. 

Liên tục chi trả lương vượt nguồn đã trích

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên 2018 của VNECO 1 cho biết: “Trong kỳ, Công ty thực hiện chi trả lương còn lại của năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 vượt quá số dư của nguồn lương đã trích với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Việc chi trả quá nguồn lương đã trích là chưa phù hợp với quy chế tiền lương đã ban hành. Cho đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính bán niên 2018, Công ty vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ làm căn cứ cho việc chi trả này”.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên VNECO 1 thực hiện việc chi trả quá nguồn lương đã trích. Về báo cáo tài chính 2 năm 2016 và 2017, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến tương tự như trên.

Và VNECO 1 lại giải thích vấn đề này là do các năm gần đây, tình hình công ăn việc làm khó khăn, doanh thu không đủ bù chi phí, do đó Công ty phải tạm ứng trước tiền lương cho người lao động để đảm bảo mức sống tối thiểu và để duy trì lực lượng lao động cần thiết cho những lúc có nhiều công trình.

Chuyên đề