(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán VnDirect vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2019.
VnDirect báo lãi quý II tăng trưởng 247%

Tổng doanh thu hoạt động của Công ty trong quý II đạt 409,9 tỷ đồng, tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán và doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt lần lượt 109,9 tỷ đồng và 126,1 tỷ đồng, tăng 42% và 97% so với cùng kỳ 2019. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và lãi từ các hoạt động cho vay, phải thu ghi nhận lần lượt 83,8 tỷ đồng và 77,4 tỷ đồng.

Trong quý II, Công ty ghi nhận chi phí hoạt động kinh doanh là 85,5 tỷ đồng, giảm 47%; chi phí quản lý doanh nghiệp là 65,4 tỷ đồng, giảm 7% và chi phí tài chính là 91,4 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý II đạt 134,4 tỷ đồng, tăng trưởng 247,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo giải trình của Công ty, việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong nước đã tác động tích cực đến thị trường chứng khoán, thanh khoản lẫn chỉ số VN-Index đều ghi nhận sự cải thiện đáng kể.