Viwaseen: Công nợ tồn đọng, tiềm ẩn rủi ro

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018. Doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp đạt 279,01 tỷ đồng, tăng 37,06% so cùng kỳ năm ngoái. 
Tổng tài sản của Viwaseen tại thời điểm 31/3/2018 là 2.730 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 1.944 tỷ đồng. Ảnh: Trịnh Kiên
Tổng tài sản của Viwaseen tại thời điểm 31/3/2018 là 2.730 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 1.944 tỷ đồng. Ảnh: Trịnh Kiên

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ bán hàng và kinh doanh dịch vụ khá mỏng không đủ để bù đắp các chi phí hoạt động trong kỳ khiến cho Viwaseen ghi nhận mức lỗ ròng sau thuế 3,35 tỷ đồng.

Lĩnh vực hoạt động chính của Viwaseen là thi công xây lắp các công trình nước, đây cũng là nguồn thu chính khi doanh thu đến từ các hợp đồng xây dựng luôn chiếm tỷ trọng lớn từ năm 2015 đến nay. Theo thuyết minh báo cáo tài chính,, biên lợi nhuận gộp của mảng thi công xây lắp công trình sụt giảm từ mức bình quân 12% xuống chỉ còn 9,3% trong quý I/2018. Đây được coi là nguyên nhân chính kéo tụt hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi trừ đi chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Viwaseen lỗ ròng 3,35 tỷ đồng, trong đó phần lỗ cho cổ đông công ty mẹ là 2,81 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Viwaseen tại thời điểm 31/3/2018 là 2.730 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 1.944 tỷ đồng, chiếm 71,2% tổng tài sản của doanh nghiệp. Nhìn thoáng qua tình hình tài chính của Viwaseen khá tích cực, song khi xem xét lại báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét và kiểm toán trong năm 2017 thì lại lộ ra khá nhiều điểm trọng yếu và nếu được phản ánh một cách chính xác thì đây có thể là rủi ro tiềm tàng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

Tiền thân là Công ty Xây dựng cấp thoát nước thành lập vào năm 1975, đến năm 2005, Viwaseen được thành lập trên cở sở tổ chức lại các đơn vị độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng gồm có Công ty Xây dựng cấp thoát nước (Waseenco); Công ty Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) và Công ty Tư vấn cấp thoát nước số 2 (Waco). Tổng công ty được phê duyệt phương án cổ phần hóa với cơ cấu vốn là 800 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước được giữ nguyên chiếm 71,38% vốn điều lệ, 22.480.500 cổ phần phát hành thêm được đấu giá công khai với mức giá khởi điểm 10.200 đồng/CP. Tuy nhiên, kết thúc phiên IPO, Viwaseen chỉ bán 945.600 cổ phần với mức giá bình quân 10.202 đồng. Sau đó, Viwaseen vẫn được chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần từ tháng 7/2014 với vốn điều lệ là 580 tỷ đồng, trong đó Bộ Xây dựng nắm giữ 98,2% vốn điều lệ.
Liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng, tính đến 31/12/2017 nhiều khoản phải thu ngắn hạn khách hàng kéo dài từ nhiều năm trước chưa được Viwaseen và một số công ty con đối chiếu và xác nhận số dư. Bên cạnh đó, số dư các khoản nợ phải trả cho người bán, tạm ứng cho các đội thi công tại thời điểm 31/12/2017 cũng chưa được đối chiếu và xác nhận đầy đủ. Trên số dư khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại ngày 31/12/2017, Viwaseen đang theo dõi chi phí của một số công trình đã hoàn thành, đã ghi nhận doanh thu nhưng chưa được kết chuyển vào giá vốn hàng bán.

Ngoài ra, các nghĩa vụ thuế tại các công ty con của Tổng công ty cũng được Kiểm toán An Việt nhấn mạnh do đang trong quá trình giải quyết. Cụ thể, Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 1 chưa ghi nhận khoản nợ cơ quan thuế với số tiền là 9,64 tỷ đồng (số tiền phạt vi phạm hành chính và tiền phạt chậm nộp là 8,09 tỷ đồng). Công ty chưa ghi nhận khoản lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội với số tiền 1,05 tỷ đồng.

Tiếp đến, tại Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 2 đang phản ánh số dư thuế giá trị gia tăng phải nộp tại 31/12/2017 là 7,11 tỷ đồng. Tuy nhiên tại biên bản làm việc ngày 22/3/2018 với Cục thuế TP. Hà Nội, số dư nợ thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế của Công ty đến ngày 31/1/2018 lần lượt là 3,046 tỷ đồng và 1,62 tỷ đồng. Tuy nhiên Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 2 xác định không phát sinh nghĩa vụ thuế trên trong tháng 1/2018. Hiện tại, Công ty và cơ quan thuế đang phối hợp làm rõ vấn đề.

Chuyên đề