(BĐT) - Công ty CP Viglacera Đông Triều vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018 với kết quả lợi nhuận sụt giảm mạnh. 
Tính đến cuối tháng 9/2018, nợ phải trả của Viglacera Đông Triều là 196,8 tỷ đồng, gấp 2,73 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: Tiến Luật

Tính đến cuối tháng 9/2018, nợ phải trả của Viglacera Đông Triều là 196,8 tỷ đồng, gấp 2,73 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: Tiến Luật

Với sản phẩm gạch xây và gạch ngói trang trí tập trung vào phân khúc bình dân có chất lượng trung bình, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tăng giá bán sản phẩm trong khi chi phí đầu vào tăng. Đặc biệt, Viglacera Đông Triều đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Biên lợi nhuận giảm mạnh

Tính riêng trong quý III/2018, doanh thu của Viglacera Đông Triều đạt 83,6 tỷ đồng, tăng 37% so với quý III/2017. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng tới 59%, từ 46,9 tỷ đồng lên 74,7 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp quý III/2018 chỉ đạt gần 9 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 14,2 tỷ đồng đạt được trong quý III/2017. Với kết quả này, biên lợi nhuận gộp của Viglacera Đông Triều chỉ đạt 11%, trong khi cùng kỳ năm 2017 là 23%.

Trong khi các khoản doanh thu và chi phí khác gần như không đổi so với cùng kỳ 2017 thì biên lợi nhuận gộp giảm mạnh là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý III/2018 của Viglacera Đông Triều chỉ bằng 31% so với cùng kỳ 2017, đạt 2,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty đạt 245,8 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, bằng một nửa so với 20,8 tỷ đồng của 9 tháng năm 2017. So với kế hoạch 363,5 tỷ đồng doanh thu và 32,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018, Công ty mới chỉ hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 39% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng. Tính đến thời điểm 31/9/2018, lỗ lũy kế của Viglacera Đông Triều là 27,6 tỷ đồng.

Được biết, sản phẩm gạch xây và ngói trang trí của Công ty được tiêu thụ tại thị trường nội địa với phân khúc hàng bình dân có chất lượng trung bình, được sử dụng nhiều ở khu vực nông thôn và các thành phố trực thuộc tỉnh. Khả năng mở rộng thị trường và thị phần các sản phẩm này khá hạn chế do hầu hết các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường đã thiết lập được vị trí và chiếm lĩnh thị phần riêng. Cụ thể, tại thị trường Hải Phòng và Quảng Ninh với nhóm gạch xây QTC, Công ty phải cạnh tranh trực tiếp với Công ty CP Hạ Long 1, Công ty CP Viglacera Hạ Long, Công ty CP Xây dựng Giếng Đáy, Nhà máy Gạch Hưng Long, Công ty CP Gốm liên doanh Hoàng Quế. Đối với gạch ngói, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Viglacera Đông Triều là Viglacera Hạ Long, Xây dựng Giếng Đáy.

Ngoài ra, khi chi phí đầu vào tăng cao có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, việc tăng giá bán có thể ảnh hưởng đến doanh thu và giảm sút thị phần của Công ty. 

Nợ phải trả chiếm 73% tổng tài sản

Trong khi lợi nhuận giảm mạnh, nợ vay cũng đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài chính của Viglacera Đông Triều. Cụ thể, tính đến thời điểm cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của Công ty đạt 269 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 73% tổng tài sản, đạt 196,8 tỷ đồng và gấp 2,73 lần vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả ngắn hạn vào khoảng 129 tỷ đồng, lớn hơn so với tổng tài sản ngắn hạn là 98,3 tỷ đồng. Chỉ tính riêng tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn là 124,6 tỷ đồng (nợ ngắn hạn: 56,8 tỷ đồng và nợ dài hạn: 67,8 tỷ đồng). Ngoài các khoản vay ngân hàng thế chấp bằng tài sản, Viglacera Đông Triều cũng có khoản vay dài hạn 51 tỷ đồng theo hình thức tín chấp từ các cá nhân và tổ chức.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính quý III/2018 của Viglacera Đông Triều là hàng tồn kho. Tính đến thời điểm cuối tháng 9/2018, khoản mục hàng tồn kho là 80,2 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nguyên vật liệu tồn 46 tỷ đồng (tăng 15%) và thành phẩm tồn 29,8 tỷ đồng (tăng 22%).

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào tăng mạnh, Viglacera Đông Triều sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới.