Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPBF) tổ chức ngày 28/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Hội đồng Hạt cốc Hoa Kỳ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học.
Hội đồng Hạt cốc Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật về công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất ethanol cho Việt Nam
Hội đồng Hạt cốc Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật về công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất ethanol cho Việt Nam

Biên bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để Hội đồng Hạt cốc Hoa Kỳ hợp tác và hỗ trợ Bộ Công Thương các nguồn lực kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, phù hợp với các mục tiêu chính sách của Việt Nam về phát triển nhiên liệu sinh học.

Thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Công Thương Việt Nam và Hội đồng Hạt cốc Hoa Kỳ cam kết chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp, công cụ liên quan đến chính sách, pháp luật, quy định, tiêu chuẩn, hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ trong việc phát triển, sử dụng và sản xuất nhiên liệu sinh học.

Hội đồng Hạt cốc Hoa Kỳ cam kết sẽ hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật về công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất ethanol và hỗ trợ các nhà máy sản xuất ethanol Việt Nam tái khởi động việc sản xuất; đồng thời thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật về đào tạo, truyền thông, hội nghị, hội thảo; cung cấp chuyên gia tư vấn Hoa Kỳ trong các chương trình, hoạt động hợp tác…

Chuyên đề