(BĐT) - Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây đã tiến hành hủy thầu và mời thầu lại Gói thầu số 3 Xây dựng phần mềm quản lý sổ thụ lý nghiệp vụ (giai đoạn 1) có giá gói thầu gần 11 tỷ đồng do xác định sai loại gói thầu, bị nhà thầu phản ánh về sai lệch giữa kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu.

Gói thầu số 3 Xây dựng phần mềm quản lý sổ thụ lý nghiệp vụ (giai đoạn 1) do Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu. Ảnh: Dũng Nguyễn

Gói thầu số 3 Xây dựng phần mềm quản lý sổ thụ lý nghiệp vụ (giai đoạn 1) do Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu. Ảnh: Dũng Nguyễn

Theo phản ánh của nhà thầu tới Báo Đấu thầu, ngày 16/10/2020, Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (chủ đầu tư trực tiếp mời thầu) công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng phần mềm quản lý sổ thụ lý nghiệp vụ (giai đoạn 1), đều sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, Gói thầu số 3 được phê duyệt là gói thầu tư vấn xây dựng phần mềm, có giá gói thầu 10,928 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (không qua mạng).

Ngày 26/10/2020, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo mời thầu Gói thầu số 3, xác định đây là gói thầu tư vấn, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 70 ngày, dự kiến đóng/mở thầu vào 9h30 ngày 16/11/2020. Tuy nhiên, Nhà thầu cho biết, sau khi mua hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 3 vào ngày 3/11/2020, thì nhận thấy đây là gói thầu mua sắm hàng hóa mà các tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa khác với các tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn. Nhà thầu đã 2 lần gửi công văn đề nghị làm rõ HSMT đến Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhưng nội dung phản hồi chưa thỏa đáng, gây khó khăn và làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Ngày 13/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có thông báo hủy mời thầu Gói thầu số 3 với lý do điều chỉnh sai lệch giữa kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu, điều chỉnh HSMT. Đồng thời bên mời thầu này đăng tải lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án, trong đó Gói thầu số 3 Xây dựng phần mềm quản lý sổ thụ lý nghiệp vụ (giai đoạn 1) được phê duyệt là gói thầu mua sắm hàng hóa. Ngay trong ngày 13/11/2020, Gói thầu số 3 cũng được thông báo mời thầu lại với tính chất là gói thầu mua sắm hàng hóa.

Ngày 23/11/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, tính đến thời điểm thông báo hủy mời thầu Gói thầu số 3 (ngày 13/11/2020), Bên mời thầu đã phát hành được 8 bộ HSMT, trong đó chỉ có 1 nhà thầu có ý kiến làm rõ HSMT. Bên mời thầu đã có văn bản thông báo tới các nhà thầu mua HSMT về việc hủy mời thầu và phát hành HSMT lại Gói thầu số 3. Các nhà thầu đã mua HSMT được đổi lại HSMT bản mới (không mất thêm tiền mua HSMT). Sau thời điểm thông báo mời thầu lại đến nay, chưa có thêm nhà thầu đến mua HSMT và không nhận được thêm ý kiến phản ánh, làm rõ của nhà thầu. Việc hủy thầu và mời thầu lại Gói thầu số 3 khiến tiến độ của Gói thầu và Dự án Xây dựng phần mềm quản lý sổ thụ lý nghiệp vụ (giai đoạn 1) bị chậm khoảng 20 ngày. Chủ đầu tư đã kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân liên quan đến sai sót này và sẽ rút kinh nghiệm cho những gói thầu tiếp theo.

Chiều ngày 23/11/2020, trả lời phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện nhà thầu phản ánh cho biết, việc Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 3 đã khắc phục được những bất cập trong HSMT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu này.