(BĐT) - Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC) thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 11%. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/5 và ngày thanh toán là 24/6.

Với 448,35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 493,2 tỷ đồng cho cổ đông.

Quý I/2021, Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 2.358,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 279,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,6% và tăng 169,4% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Viglacera đặt kế hoạch tổng doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 27% và 19% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 28% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của Viglacera tăng 0,7% so với đầu năm lên 21.480,8 tỷ đồng.