(BĐT) -  Ngày 22/7 tới, CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (VDB - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 32,81%. Như vậy, với 5,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 16,73 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 31/7/2020.

Đồng thời, Công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tương ứng người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 5.588 tỷ đồng, vượt 82,62% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hơn 45,15 tỷ đồng, vượt hơn 125% mục tiêu đề ra.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hơn 4.422 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,6 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 80% (gồm 55% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu).