(BĐT) -Nhận định về tăng trưởng kinh tế năm 2017, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) cho rằng, nền kinh tế Việt Nam nhìn chung ổn định, lạm phát duy trì ở mức thấp.
NCIF cho rằng, sự hồi phục của khu vực sản xuất chưa thực sự vững chắc. Ảnh: Tường Lâm

NCIF cho rằng, sự hồi phục của khu vực sản xuất chưa thực sự vững chắc. Ảnh: Tường Lâm

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 6,7% dường như vẫn là một ngưỡng tương đối cao cho nền kinh tế bởi để đạt tăng trưởng 6,7%, trong 2 quý III và IV tăng trưởng phải đạt được mức xấp xỉ 7,4% và 7,5% - ngay cả tại thời điểm năm 2015, khi nền kinh tế bứt phá với sức tăng mạnh mẽ đạt 6,7%/năm, thì tăng trưởng của quý III và quý IV tương ứng chỉ là 6,87% và 7,01%. 

Ngoài ra, NCIF chỉ ra nhiều thách thức có thể tác động đến việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2017. Đó là, xét trong tình hình hiện tại, sự hồi phục của khu vực sản xuất chưa thực sự vững chắc, ngoài mức tăng trưởng ấn tượng được ghi nhận từ khu vực dịch vụ thì tăng trưởng của 2 khu vực còn lại (nông nghiệp và công nghiệp, xây dựng) vẫn chỉ đang duy trì ở mức ổn định. Đầu tư FDI tăng trưởng tốt nhưng vấn đề giải ngân vốn từ NSNN vẫn gặp nhiều khó khăn. Tiêu dùng tăng nhưng gặp khó khăn do xu hướng tăng của mặt bằng giá cả trong nước. Xuất khẩu đạt khá nhưng tăng trưởng chủ yếu do khu vực FDI, nhập siêu có chiều hướng tăng trở lại.