(BĐT) - Ngày 19/7 tới, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán: TV2) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 35%.

Trong đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện chi trả trước ngày 23/10.

Đồng thời, Công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 90 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.682 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng nhẹ, đạt 270 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 25%.

Kết thúc quý I/2021, tổng doanh thu của TV2 đạt 345,9 tỷ đồng, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 9,4% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 28,5 tỷ đồng, giảm 47,9% và hoàn thành 10,6%.