Từ chối ký hợp đồng, Công nghệ và Giải pháp hệ thống MAQR.VN bị tịch thu bảo đảm dự thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi cục Dự trữ nhà nước Hà Trung vừa quyết định hủy Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lý do hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên là nhà thầu trúng thầu - Công ty CP Công nghệ và Giải pháp hệ thống MAQR.VN từ chối hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng theo Công văn số 136/CV-TCTTHD ngày 13/6/2024 (nội dung là với năng lực hiện tại, Công ty không thể đáp ứng thực hiện được khối lượng công việc của Gói thầu).

Chi cục Dự trữ nhà nước Hà Trung cho biết, hình thức xử lý vi phạm đối với nhà thầu này là thu tiền bảo đảm dự thầu nộp ngân sách nhà nước với số tiền 2,460 triệu đồng.

Chuyên đề