(BĐT) - Trường Sỹ quan đặc công (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 1 Trang thiết bị phòng học phổ thông thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị đào tạo, nguồn ngân sách quốc phòng năm 2020.
Gói thầu số 1 Trang thiết bị phòng học phổ thông thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị đào tạo, nguồn ngân sách quốc phòng năm 2020, có giá gói thầu 390 triệu đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Gói thầu số 1 Trang thiết bị phòng học phổ thông thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị đào tạo, nguồn ngân sách quốc phòng năm 2020, có giá gói thầu 390 triệu đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Tuy nhiên, do sai sót trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), Gói thầu số 1 bị hủy KQLCNT và phải đánh giá lại HSDT.

Gói thầu số 1 có giá được phê duyệt là 390 triệu đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh, qua mạng. Hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành từ ngày 1/6/2020, mở thầu ngày 11/6/2020. Theo đó, nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Điện tử và Công nghệ Nguyễn Anh, giá trúng thầu 380 triệu đồng, giảm giá 10 triệu đồng.

Theo Báo cáo đánh giá HSDT được Bên mời thầu công bố, 2 nhà thầu bị loại tại gói thầu này gồm: Công ty CP Đầu tư thương mại và Sản xuất Bắc Sơn bị loại do không đạt đánh giá năng lực, kinh nghiệm; Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kiến trúc Sao Việt (Nhà thầu Sao Việt) không đạt đánh giá sơ bộ do nhà thầu này nộp bảo đảm dự thầu không hợp lệ.

Phản ánh tới Báo Đấu thầu, Nhà thầu Sao Việt cho rằng, lý do nhà thầu này bị loại là chưa thỏa đáng. Cụ thể, HSMT yêu cầu hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu ngày 11/06/2020. Khi nhập dữ liệu lên webform, Nhà thầu Sao Việt nhập đúng số ngày hiệu lực bảo đảm dự thầu là 150 ngày, tuy nhiên, trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm (do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phát hành), thông tin số ngày hiệu lực bảo đảm dự thầu là 120 ngày, dẫn tới sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà Nhà thầu kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh.

Sau khi nhận thấy sự sai khác, Nhà thầu Sao Việt đã đề nghị Techcombank phát hành Thư sửa đổi bảo lãnh, theo đó số ngày hiệu lực bảo đảm dự thầu được đính chính thành 150 ngày. Trước thời điểm đóng thầu, Nhà thầu Sao Việt đã cập nhật lại Thư sửa đổi bảo lãnh trong HSDT, tuy nhiên vẫn bị loại do không đạt bước đánh giá tư cách hợp lệ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, Bên mời thầu xác nhận Nhà thầu Sao Việt cập nhật thành công Thư sửa đổi bảo lãnh trước thời điểm đóng thầu. Theo đó, nhà thầu này phải được đánh giá là đạt tư cách hợp lệ và được đánh giá ở những bước tiếp theo. Bên mời thầu thừa nhận do sai sót trong quá trình đánh giá HSDT đã loại “oan” nhà thầu, đồng thời cho biết sẽ hủy KQLCNT đã công bố và tiến hành đánh giá lại HSDT.

Đối với trường hợp này, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định rất rõ tại Khoản 3, Điều 15. Theo đó, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.

Gói thầu số 1 tuy giá trị rất nhỏ, nhưng việc để xảy ra sai sót trong quá trình đánh giá HSDT, loại đi những nhà thầu có đủ tư cách, năng lực thực hiện gói thầu sẽ làm giảm đi tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Đồng thời, giảm hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước.