Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội thông báo mời thầu Gói thầu Cung cấp thiết bị phòng GYM

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị phòng GYM.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội. Đ/c: G9 - Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến thời điểm đóng thầu.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Muộn nhất ngày 02 tháng 6 năm 2024.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ https://go.unishanoi.org/rfp-gym để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản cứng: Gửi đến địa chỉ Trường UNIS, G9, Ciputra, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org.

Chuyên đề