Triển khai Dự án kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 công trình đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái.

Theo Kế hoạch, quý I/2023 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu, gồm: Gói thầu số 24 Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án (chỉ định thầu rút gọn, thực hiện 45 ngày); Gói thầu số 25 Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (đấu thầu rộng rãi, thực hiện 45 ngày).

Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái có dự toán là 1.890 tỷ đồng; sử dụng ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư.

Đối với việc triển khai các gói thầu thuộc Dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đó, Gói thầu số 20 Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sẽ mở thầu vào ngày 20/2/2023; Gói thầu số 17 Thi công xây dựng hạng mục công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý I/2023.

Chuyên đề