(BĐT) - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) chuẩn bị cho việc giao dịch chứng khoán tập trung.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo phân tích của Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), sau khi phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16,5% trong tháng 11/2016, vốn điều lệ của VIB hiện là 5.644 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 9/2016, tổng tài sản của VIB đạt 88.609 tỷ đồng (tăng 5,1% so với đầu năm); cho vay khách hàng đạt 53.374 tỷ đồng (tăng 11,7% so với đầu năm); hệ số an toàn vốn (CAR) là 14,46% và tỷ lệ nợ xấu là 1,54%. Trong 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 408 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ 2015). Theo HSC, trong vài năm qua, VIB là một trong số ít các ngân hàng có khả năng trả cổ tức cao. Cụ thể, năm 2014 VIB trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 9% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 14%; năm 2015 ngân hàng này trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8,5% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 16,5%.

Hiện nay, cổ đông chiến lược Commonwealth Bank of Australia nắm giữ 20% cổ phần VIB.