Kết luận của Thanh tra TPHCM đã nêu ra nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng của Công ty CP Vạn Phát Hưng tại dự án khu dân cư Nhơn Đức thuộc xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
TPHCM công bố hàng loạt sai phạm xảy ra tại khu dân cư Nhơn Đức, Nhà Bè

Theo kết luận Thanh tra, vào năm 2015, Công ty CP Vạn Phát Hưng (Vạn Phát Hưng) được giao làm chủ đầu dự án khu dân cư Nhơn Đức có quy mô hơn 9,3ha tại xã Nhơn Đức theo quyết định số 3615 của UBND TPHCM.

Trong quá trình thực hiện dự án, Vạn Phát Hưng đã có một số sai phạm, thiếu sót và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư đất đai, xây dựng, nhà ở, quản lý…

Bên cạnh đó, Vạn Phát Hưng và một số cơ quan Nhà nước còn để xảy ra sai phạm về sử dụng tài sản công, kinh doanh bất động sản, thuế cần phải xem xét xử lý, chấn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, Vạn Phát Hưng đã nhận chuyển nhượng đất lúa trước khi được chấp thuận địa điểm đầu tư; Đầu tư xây dựng công trình trên đất chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất trên thự địa; Thi công xây dựng các công trình hạ tầng và móng cọc nhà (có diện tích xây dựng được quy hoạch trên 500 m2) không có giấy phép xây dựng.

Chủ đầu tư còn bán 370 nền đất có móng cọc tại dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Bàn giao nhà ở để đưa vào sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu; Chuyển nhượng 16 nền đất có diện tích chuyển nhượng nhiều hơn diện tích thửa đất được cấp GNCQSDĐ; Chưa thực hiện xây dựng trường tiểu học, công viên cây xanh… phục vụ dân cư; Chưa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị…Đến nay đã hết thời gian được chấp thuận đầu tư nhưng Vạn Phát Hưng vẫn chưa hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quyết toán đầu tư.

TPHCM công bố hàng loạt sai phạm xảy ra tại khu dân cư Nhơn Đức, Nhà Bè ảnh 1

Kết luận Thanh tra cũng nêu rõ, Vạn Phát Hưng đã chậm kê khai hoặc không kê khai nộp thuế, không thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng quy định.

Trong đó, Vạn Phát Hưng đã nhận chuyển nhượng quyền sử đất của nhiều hộ dân từ tháng tháng 7/2006 đến tháng 11/2010 nhưng đến năm 2011 mới kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ là đã vi phạm về thủ tục kê khai nộp thuế và chậm nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật về Thuế.

Chủ đầu tư khu dân cư Nhơn Đức cũng không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với khoản tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Nhiều trường hợp công ty xuất hóa đơn bán nền đất không trùng với ngày lập phiếu thu hoặc một hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho nhiều phiếu thu.

Trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Vạn Phát Hưng tại dự án, UBND xã Nhơn Đức, UBND huyện xác định diện tích đất Nhà nước trực tiếp quản lý trong dự án (đất biền, rạch…) không dựa trên kết quả áp ranh, đo vẽ của đơn vị tư vấn độc lập có chức năng dẫn đến số liệu thiếu thống nhất, chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để tính tiền sử dụng đất chủ đầu tư phải nộp. Đến nay, các bên vẫn chưa thể xác định chính xác diện tích đất Nhà nước trực tiếp quản lý tại dự án.

Trước những sai phạm nói trên, Thanh tra TPHCM chỉ rõ trách nhiệm thuộc về UBND xã Nhơn Đức, UBND huyện Nhà Bè, các Chi cục Thuế quận 7, Nhà Bè, Cục Thuế thành phố, Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Tài chính.

Trong đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường trách nhiệm nặng nhất khi chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, chưa đúng về diện tích đất công ty đã thỏa thuận bồi thường trên thực tế. Do đó, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra thành phố yêu cầu Vạn Phát Hưng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện dự án; chịu trách nhiệm khắc phục ngay các vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở. Đồng thời, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, về tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí...

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường xác định nguyên nhân, trách nhiệm của Công ty Vạn Phát Hưng trong việc chậm nộp tiền sử dụng đất, kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định lại chính xác phần diện tích đất công trong dự án, đề xuất nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với phần đất này. Đồng thời, giao giám đốc các sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Cục Thuế thành phố.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu UBND huyện Nhà Bè chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch tại dự án khu dân cư Nhơn Đức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của chủ đầu tư để đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm như kết luận thanh tra đã nêu.

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các việc nêu trên cho UBND thành phố và Thanh tra thành phố trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo Dân trí