Tổng công ty Sông Đà lãi 228 tỷ 6 tháng đầu năm

(BĐT) - Tổng công ty Sông Đà là DNNN trực thuộc Bộ Xây dựng, có hoạt động chính là xây dựng. DN này cũng tham gia các hoạt động khác như sản xuất điện, thép, xi măng...

Nửa đầu năm 2016, Tổng công ty Sông Đà lãi hợp nhất trước thuế 228 tỷ đồng. Tổng công ty không công bố con số so sánh với cùng kỳ năm 2015. Theo báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2016, cả năm 2015, Tổng công ty Sông Đà lãi trước thuế 215 tỷ đồng. Có thể thấy, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2016 của Tổng công ty đã tăng trưởng vượt trội.

Năm 2016, khó khăn chính của Tổng công ty Sông Đà là hầu hết các công trình thủy điện lớn trong nước thuộc thế mạnh của Tổng công ty đã vào giai đoạn kết thúc. Bên cạnh đó, tham gia vào các phân khúc xây lắp khác, Tổng công ty phải cạnh tranh khốc liệt với các DN khác. Tổng công ty đặt kế hoạch lợi nhuận 250 tỷ đồng và đã gần hoàn tất sau nửa năm.         

Chuyên đề