(BĐT) - Tổng công ty Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 1.503 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi gộp đạt 432,8 tỷ đồng, giảm 23,5% so với quý III/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh doanh của Sông Đà với giá trị 273,8 tỷ đồng, còn tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức 70,5 tỷ đồng. Sông Đà báo lãi sau thuế 130,1 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Tổng công ty đạt doanh thu thuần hơn 4.388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 148,1 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến cuối quý III/2020, tổng tài sản của Sông Đà đạt 26.764 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả (chủ yếu là nợ vay dài hạn và ngắn hạn) chiếm 71%, tương đương 19.171 tỷ đồng.