Thu nhập nhân viên DATC trên 28 triệu đồng/tháng

(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa công bố một số thông tin hoạt động theo quy định về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Ảnh: Tường Lâm
Ảnh: Tường Lâm

Theo báo cáo của DATC, mức thu nhập bình quân đầu người của cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty năm 2015 đạt mức 28,1 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, 9 lao động quản lý, mức thu nhập bình quân lên tới 42,3 triệu đồng/tháng.

Theo kế hoạch, năm 2016, mức thu nhập dành cho CBCNV cũng như lãnh đạo Công ty giảm chút ít so với mức thực hiện năm 2015, lần lượt là 27,7 và 40,9 triệu đồng/tháng.

Theo Báo cáo tài chính năm 2015 của DATC, doanh thu thuần hoạt động mua bán nợ và tài sản tồn đọng cả năm của Công ty đạt 1.838 tỷ đồng, trong khi giá vốn ở mức 1.514 tỷ đồng. Cộng thêm doanh thu tài chính 526 tỷ đồng, sau khi trang trải các chi phí, năm 2015, DATC lãi ròng 253 tỷ đồng.

Chuyên đề