Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 335 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 6/12, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước tháng 11/2023 ước đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4% (tương ứng giảm 891 triệu USD) so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu ước đạt 29,80 tỷ USD, tăng 1% (tương ứng tăng 891 triệu USD); xuất nhập khẩu ước đạt 31,08 tỷ USD, giảm 3,6% (tương ứng giảm 1,17 tỷ USD) so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại tháng 11 ước tính xuất siêu 1,45 tỷ USD.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, tổng xuất nhập khẩu ước đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% (tương ứng giảm 55,75 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, nhập khẩu ước đạt 296,67 tỷ USD, giảm 10,7% (tương ứng giảm 35,63 tỷ USD); xuất khẩu ước đạt 322,5 tỷ USD, giảm 5,9% (tương ứng giảm 20,12 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, cán cân thương mại 11 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 25,82 tỷ USD.

Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1 - 30/11/2023 đạt 32.699 tỷ đồng. Lũy kế từ 1/1 - 30/11/2023 đạt 335.116 tỷ đồng, bằng 78,9% dự toán, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Chuyên đề