Thoái 30% vốn nhà nước tại TEDI

(BĐT) - Phương thức thoái 30% tổng số cổ phần (CP) Nhà nước hiện nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chấp thuận. Đối tượng mua cổ phần là nhà đầu tư chiến lược của TEDI; cam kết không chuyển nhượng CP được mua trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục mua CP.

Phương thức chào bán là bán thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược; trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số lượng CP chào bán, thực hiện bán đấu giá công khai giữa các nhà đầu tư chiến lược. Giá chào bán CP không thấp hơn giá khởi điểm theo chứng thư định giá của tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định theo quy định.

TEDI là đơn vị hàng đầu về tư vấn, thiết kế kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Thực hiện chính sách đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, từ tháng 6/2014, Công ty mẹ - Tổng Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.      

Chuyên đề