(BĐT) - Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN của Liên bộ Công Thương - Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, kể từ ngày 21/3, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp bản Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Thông tư liên tịch này.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đối với các loại thép được phân loại theo những mã HS (mã hàng hóa) quy định tại Mục 2 Phụ lục III (gồm các sản phẩm thép có mã HS: 7224.10.00 và 7224.90.00) phải bổ sung thêm bản kê khai thép nhập khẩu đã được Bộ Công Thương xác nhận và bản sao Giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Bộ Công Thương.

Cũng theo Thông tư liên tịch số 58, cơ quan hải quan phải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Sở KH&CN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý theo quy định của Luật Hải quan đối với lô thép nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đồng thời giám sát, thống kê tình hình nhập khẩu thép và cung cấp số liệu nhập khẩu hàng quý phục vụ quản lý nhà nước.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm thép có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho thép nhập khẩu. Sản phẩm thép nhập khẩu cũng phải được đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.