(BĐT) - Gần 1 năm sau khi được HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 (gọi tắt là Dự án), đến nay Tỉnh đã chính thức lựa chọn nhà thầu thực hiện. Gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án có giá gói thầu gần 700 tỷ đồng vừa được phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ngày 8/6, Ban Quản lý dự án giao thông II Thanh Hóa phát HSMT Gói thầu số 5 Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm xây dựng công trình thuộc Dự án, với giá gói thầu là 695 tỷ đồng.

Theo HSMT, nhà thầu sẽ phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 266 tỷ đồng trong vòng 5 năm gần đây (từ năm 2015).

Đối với kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu phải có tối thiểu 2 hợp đồng thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hoặc cầu đường bộ cấp II trở lên.

Trong đó, hợp đồng thứ nhất phải có các hạng mục cầu bê tông cốt thép đúc hẫng cân bằng chiều dài nhịp ≥ 85m, dầm bê tổng cốt thép (BTCT) dự ứng lực, móng cọc khoan nhồi và mặt đường bê tông nhựa; giá trị hợp đồng >= 373 tỷ đồng. Hợp đồng thứ hai chỉ xét các hạng mục cầu BTCT đúc hẫng cân bằng chiều dài nhịp ≥ 85m, dầm BTCT dự ứng lực, móng cọc khoan nhồi và mặt đường bê tông nhựa.

HSMT nêu rõ, với các hợp đồng mà nhà thầu tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. Trong trường hợp hợp đồng tương tự mới thực hiện hoàn thành 80% khối lượng công việc thì riêng hạng mục cầu BTCT đúc hẫng cân bằng phải hoàn thành 100% hạng mục.

Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 có chiều dài 14,66 km, với tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Tỉnh. Dự án được HĐNT tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư từ tháng 7/2019. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2023, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Các huyện liên quan gồm Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân và Triệu Sơn làm chủ đầu tư các tiểu dự án giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn quản lý.

Đây là dự án giao thông quan trọng, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực, tăng cường khả năng kết nối các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân và Triệu Sơn với Cảng hàng không Thọ Xuân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực.