Tháng 11, khối lượng cổ phiếu giao dịch trên HOSE tăng hơn 32%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.048,42 điểm, tăng 1,99% so với tháng 10 và giảm 30,03% so với cuối năm 2021; VNAllshare đạt 992,89 điểm, giảm 0,05% so với tháng 10 và giảm 36,41% so với cuối năm 2021; VN30 đạt 1.049,21 điểm, tăng 2,18% so với tháng 10 và giảm 31,68% so với cuối năm 2021.

Một số ngành ghi nhận mức tăng được thể hiện tại các chỉ số: ngành nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 6,5%; ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (VNCONS) tăng 4,37%; ngành năng lượng (VNENE) tăng 2,23%. Bên cạnh đó, một số ngành giảm điểm gồm: ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) giảm 7,72%; ngành bất động sản (VNREAL) giảm 5,37%; ngành công nghiệp (VNIND) giảm 3,06%.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 11 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 11.443 tỷ đồng (giảm nhẹ so với tháng trước nhưng không đáng kể) và 693,45 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng 26,51% về khối lượng bình quân so với tháng 10.

Tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch trong tháng đạt 15,25 tỷ cổ phiếu với giá trị giao dịch đạt 251.765 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,53% về khối lượng và 4,70% về giá trị giao dịch so với tháng 10.

Trong tháng 11/2022, khối lượng giao dịch bình quân chứng quyền có bảo đảm (CW) đạt khoảng 41,51 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 8,15 tỷ đồng; tương ứng tăng 8,19% về khối lượng bình quân và giảm 2,81% về giá trị bình quân so với tháng 10/2022. Tổng khối lượng và giá trị giao dịch CW trong tháng lần lượt đạt 913,31 triệu CW và 179,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,34% về khối lượng và tăng 7,70% về giá trị giao dịch so với tháng 10/2022.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 64.028 tỷ đồng, chiếm hơn 12,71% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị hơn 11.693 tỷ đồng.

Về quy mô thị trường trên HOSE, tính đến hết ngày 30/11/2022, có 551 mã chứng khoán niêm yết. Trong đó gồm: 402 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF và 135 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 140,45 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,18 triệu tỷ đồng, tăng gần 2,00% so với tháng trước, chiếm 94,33% tổng giá trị vốn hóa niêm yết toàn thị trường và tương đương 49,82% GDP năm 2021 (GDP theo giá hiện hành).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư