Tháng 10/2019, thu BHXH đạt 29.800 tỷ đồng

(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa cho biết, trong tháng 10/2019, toàn ngành BHXH thu được 29.800 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2019, tổng số thu của toàn Ngành là 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, thu BHXH 195.389 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) là 3.844 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 13.965 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế (BHYT) là 76.589 tỷ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỷ đồng.

Về đối tượng tham gia, số người tham gia BHXH bắt buộc là khoảng 14,898 triệu người; BHXH tự nguyện là khoảng 488.000 người; TNLĐ-BNN là khoảng 14,764 triệu người; BHTN là khoảng 13,114 triệu người; BHYT khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

Trong khi đó, trong tháng 10/2019, tổng chi BHXH, BHYT, BHTN là 25.751 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 246.348 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 33.133 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH là 122.265 tỷ đồng, chi từ Quỹ BHTN là 4.629 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT là 86.321 tỷ đồng.

Cụ thể, trong tháng 10/2019, toàn Ngành đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bên cạnh đó, Ngành cũng đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ BHTN (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ BHTN.

Trong tháng, cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người KCB BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người KCB BHYT.

Chuyên đề