Tháng 1, thu gần 2.100 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 1/2021, đã thoái được tổng giá trị 240 tỷ đồng vốn nhà nước tại 8 đơn vị, thu về 2.099,6 tỷ đồng.
Trong tháng 1, đã thoái vốn nhà nước tại 7 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Lê Tiên
Trong tháng 1, đã thoái vốn nhà nước tại 7 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, đã thoái vốn tại 1 đơn vị thuộc Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Công ty CP Chợ Lạng Sơn với giá trị 8 tỷ đồng, thu về 23,6 tỷ đồng. Về thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, đã thoái vốn tại 7 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với tổng giá trị là 232 tỷ đồng, thu về 2.076 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 1, phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 (EVENGENCO2) đã được phê duyệt, ngày 21/1/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực và EVNGENCO2 tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào EVNGENCO 2. Dự kiến sẽ bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 28/2/2021, tổng giá trị bán ra là 48,9% vốn điều lệ với giá khởi điểm là 24.520 đồng/CP.

Theo Nghị quyết số 26/2016/QH14, trong giai đoạn 2016 - 2020, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư trung và dài hạn là 250.000 tỷ đồng. Trong năm 2020, đã chuyển 16.700 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ) vào ngân sách nhà nước; lũy kế từ năm 2016 đến năm 2020, đã chuyển 221.700 tỷ đồng từ Quỹ vào ngân sách nhà nước, đạt 90% kế hoạch cả giai đoạn.

Số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong tháng 1/2021 nộp về Quỹ là 83 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng.

Chuyên đề