Thái Sơn trúng thầu xây Trụ sở Công an Quận 4 (TP.HCM)

(BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở Công an Quận 4 (TP.HCM).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn được chọn trúng thầu, với giá trúng thầu là 82,098 tỷ đồng (giá gói thầu là 82,529 tỷ đồng). Thời gian thực hiện là 540 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu này được mở thầu vào ngày 20/02/2020. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 31/01/2020. Trong khi đó, theo Quyết định số 413/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/04/2018 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý IV/2018.

Dự án Xây dựng Trụ sở Công an Quận 4 (TP.HCM) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Trong số 10 gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 413/QĐ-SXD-KTXD, đến nay, Bên mời thầu mới chỉ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, Gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Tổng số gói thầu mà Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn được công bố trúng trong 3 năm qua là 21 gói thầu. Trong đó, một số gói thầu quy mô lớn đáng chú ý như: Gói thầu XL-05 thuộc Dự án Vệ sinh Môi trường TP.HCM - giai đoạn 2 trị giá 219,122 tỷ đồng (liên danh với 2 nhà thầu khác); Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng mới Khối ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) trị giá 175,337 tỷ đồng (liên danh với 1 nhà thầu khác)...   

Chuyên đề

Kết nối đầu tư