Thái Nguyên: Fecon Phổ Yên rộng cửa trở thành nhà đầu tư Khu đô thị Nam Thái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68 ha) với sơ bộ tổng chi phí thực hiện 2.250 tỷ đồng đã dần lộ diện nhà đầu tư. Qua đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm thực hiện Dự án, chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng là Công ty CP Fecon Phổ Yên.
Dự án Khu đô thị Nam Thái
Dự án Khu đô thị Nam Thái

Công ty CP Fecon Phổ Yên có địa chỉ tại TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện Dự án.

Dự án Khu đô thị Nam Thái được thực hiện tại phường Ba Hàng và phường Nam Tiến, TP. Phổ Yên. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện Dự án từ năm 2022 đến hết năm 2026.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư