(BĐT) - Ngày 31/7 tới, Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 14/8/2020

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 45 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi tương ứng 45 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, tháng 1/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt là 30%.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 1.141 tỷ đồng, tăng 31,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 263,16 tỷ đồng, tăng 29,16% so với năm 2018.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu dự kiến đạt 575 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ không chia cổ tức cho năm tài chính 2020.