Tạo cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực dầu khí

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Xem xét, sửa đổi Luật Dầu khí để tạo ra cơ chế chính sách đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư là kiến nghị của nhiều chuyên gia.
Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đưa ra một số cơ chế ưu đãi đầu tư, tính đến cạnh tranh với khu vực và thế giới
Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đưa ra một số cơ chế ưu đãi đầu tư, tính đến cạnh tranh với khu vực và thế giới

Theo các chuyên gia, một trong những mục tiêu sửa đổi Luật Dầu khí lần này là tăng cường thu hút đầu tư để có những dự án đầu tư mới trong lĩnh vực dầu khí cũng như nâng cao hiệu quả của các hoạt động dầu khí đã và đang triển khai.

Ban soạn thảo đã đưa ra một số cơ chế ưu đãi, tính đến cạnh tranh với khu vực, thế giới như giảm thuế cho các hoạt động dầu khí để tương ứng với mức thuế trong khu vực; giảm thuế xuất khẩu đối với dầu khí để tăng tính cạnh tranh…

Bộ Công Thương cho biết, Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đã bổ sung quy định về nguyên tắc xác định các lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đặc biệt (giao Chính phủ quy định chi tiết). Đối với các lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt, Dự thảo Luật quy định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 25%, thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô là 5% và mức thu hồi chi phí tối đa 80% sản lượng dầu khí khai thác được trong năm. Đáng chú ý, thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí từ 25% - 50% và tài nguyên quý hiếm khác từ 32% - 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng quy định thời hạn hợp đồng theo hướng linh hoạt cho nhà thầu đang thực hiện hợp đồng, thống nhất thời hạn hợp đồng dầu khí đối với khai thác dầu và khai thác khí. Đồng thời, mở rộng diện tích, việc hoàn trả, giữ lại diện tích hợp đồng dầu khí theo hướng linh hoạt hơn, nghĩa vụ tài chính về chuyển nhượng quyền lợi tham gia (trực tiếp, gián tiếp) trong hợp đồng dầu khí theo hướng rõ ràng hơn…

Có ý kiến cho rằng, để tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, cần nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng chính sách ưu đãi đối với các hợp đồng đã được ký kết và đang thực hiện phát hiện có quy mô nhỏ, hiệu quả cận biên nhằm tận thu tài nguyên và tiết kiệm thời gian. Xem xét sửa đổi quy định về thuế TNDN thực hiện hoạt động dầu khí trong Dự thảo Luật theo nguyên tắc mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi nhất của lĩnh vực dầu khí cũng bằng với mức thuế suất ưu đãi của các dự án thông thường khác (20%).

Với mục đích thúc đẩy sớm đưa vào phát triển khai thác các mỏ nhỏ cận biên, nên bổ sung tại Dự thảo Luật quy định về việc Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự thủ tục để xác định và thực hiện ưu đãi, đặc biệt là ưu đãi đầu tư mỏ nhỏ cận biên.

Bên cạnh đó, để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các nhà đầu tư trong hoạt động dầu khí, phù hợp với thông lệ quốc tế về bảo đảm đầu tư, Dự thảo Luật cần xem xét bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư đối với các dự án dầu khí đang triển khai.

Theo một số chuyên gia kinh tế, những nhân tố mới, xu hướng mới cần được thể hiện đầy đủ trong Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) như thay đổi cục diện bản đồ năng lượng khu vực; vấn đề biến đổi khí hậu; cạnh tranh giá… Bởi những xu hướng mới này đặt ra những thách thức như sự chủ động trong ứng phó, trong ưu tiên, trình tự khuyến khích đầu tư, chi ngân sách đầu tư, huy động các loại hình vốn đầu tư, liên quan đến quyền quyết định, quyền tự chủ đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chuyên đề