Tăng hơn 2.500 tỷ vốn đầu tư Dự án bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng quy mô và bổ sung thêm hơn 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư.
Vị trí triển khai Dự án xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.
Vị trí triển khai Dự án xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 186 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 4/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Việc mở rộng quy mô Dự án nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng và khả năng cạnh tranh với các cảng quốc tế trong khu vực.

Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy mô Dự án thành đầu tư xây dựng 2 bến có chiều dài 900 m (mỗi bến dài 450 m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 12.000 Teus hoặc đến 18.000 Teus phù hợp với điều kiện tiếp nhận của kết cấu hạ tầng liên quan và đáp ứng các yêu cầu về an toàn; 1 bến sà lan có chiều rộng 100 m, tiếp nhận tàu, sức chở 160 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện.

Quy mô sử dụng đất khoảng 58,404 ha (chưa bao gồm khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng).

Nội dung điều chỉnh thứ hai là vốn đầu tư thực hiện Dự án do nhà đầu tư đăng ký là 8.951,185 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020 - 2025) là 8.339,717 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ năm 2030) là 611,468 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Quy mô vốn này tăng khoảng 2.500 tỷ đồng so với Quyết định số 299/QĐ-TTg.

Các nội dung khác tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 4/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ được giữ nguyên.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư