HĐQT CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà - Sudico (SJS) dự kiến sẽ xin ý kiến cổ đông kế hoạch chia cổ tức 5% cho năm 2015. 
Sudico dự kiến chia cổ tức 5% năm 2015

Năm 2015, Sudico đạt doanh thu thuần 855,3 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2014. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 50%, lên 287 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch.

Ngày 14/4, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. Hiện Sudico tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh triển khai kinh doanh tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh. Theo kế hoạch, đến 30/4/2016, đường trục chính của dự án sẽ hoàn thành, hồ điều hòa trung tâm được kè đá hoàn chỉnh. Rất nhiều cây xanh đang được vận chuyển về trồng tại dự án.

Tại khu đô thị này, nhà đầu tư thứ cấp là Công ty Đầu tư Techcom (thuộc Techcombank) đang tập trung thi công trên khu đất họ đã mua lại từ Sudico và sẽ sớm mở bán sản phẩm tại đây với một cái tên dự án mới.

Theo ĐTCK