(BĐT) - Theo Bộ KH&ĐT, trong 9 tháng đầu năm, có 81.451 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 629 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số DN đăng ký thành lập mới tăng 19,2% (cùng kỳ tăng 28,5%), số vốn đăng ký tăng 49,5% (cùng kỳ tăng 31,4%). 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Vốn đăng ký bình quân 1 DN đạt 7,9 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Số DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm tăng 59,6% so với cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ tăng 8,2%), trong đó DN thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo tăng gần 68%.

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT cũng nhận định, hoạt động của DN còn nhiều khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm có 16.294 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2015; 28.803 DN tạm ngừng hoạt động (không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 18,1% so với cùng kỳ; 8.365 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 20,2% so với cùng kỳ.