SLS trả cổ tức tỷ lệ 100% tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 8/10 tới, Công ty CP Mía Đường Sơn La (mã chứng khoán: SLS) sẽ chốt quyền trả cổ tức niên độ 2021 - 2022. Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 100%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 25/10.

Như vậy, với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phải chi tương đương gần 98 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết thúc niên độ 2021 - 2022 (cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2022), Công ty ghi nhận doanh thu đạt 885 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 187,6 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Chuyên đề