(BĐT) - Chi nhánh Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 10 gói thầu. Các gói thầu này đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước, với loại hợp đồng trọn gói và đều được chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào ngày 29/6/2016.

Trong số 10 gói thầu nêu trên, có đến 6 gói thầu được chỉ định thầu cho Công ty SGS Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn (SGS Việt Nam), bao gồm: 3 gói thầu số 3 (giám sát thi công công trình) và 3 gói thầu số 4 (đăng kiểm chất lượng công trình) thuộc 3 dự án: Dự án Hệ thống cung cấp nhiên liệu dự phòng cho khách hàng Cerinco; Dự án Hệ thống cung cấp nhiện liệu dự phòng cho khách hàng Viglacera và Dự án Hệ thống cung cấp nhiện liệu dự phòng cho khách hàng Mikado. Giá trúng thầu của 6 gói thầu trên dao động từ 50 triệu đồng - gần 80 triệu đồng và đều thấp hơn giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng của 3 gói thầu giám sát thi công công trình đều là 60 ngày; thời gian thực hiện hợp đồng của 3 gói thầu đăng kiểm chất lượng công trình đều là 45 ngày.

SGS Việt Nam đăng ký kinh doanh ngày 25/5/2007, mã số đăng ký kinh doanh là 0100114025, có địa chỉ tại số 119 - 121 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM, có vốn điều lệ gần 4.784 triệu đồng. Ngành nghề của Công ty này theo đăng ký là giám định, thẩm tra và thử nghiệm độc lập quốc tế.