SCIC thoái vốn tại Công ty TMDL&DVTH Điện Biên

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán 673.256 cổ phần nắm giữ (chiếm 47,23% vốn điều lệ) tại Công ty CP Thương mại Du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên (TMDL&DVTH Điện Biên) theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 28/6/2017 đến ngày 6/7/2017 với mức giá thỏa thuận 68.200 đồng/CP (gấp 6,82 lần mệnh giá).
SCIC thoái vốn tại Công ty TMDL&DVTH Điện Biên

Trước đó, SCIC đã thực hiện bán đấu giá toàn bộ số cổ phần trên với mức giá khởi điểm là 68.200 đồng/cổ phần, nhưng đã không bán được. Công ty CP TMDL&DVTH Điện Biên có vốn điều lệ hơn 14 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm; vận tải hành khách đường bộ.            

Chuyên đề