(BĐT) - Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, PNJ dự kiến phát hành riêng lẻ 9,83 triệu CP cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. CP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tại thời điểm phát hành. Số tiền thu được sẽ được dùng để phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ.

Thời điểm phát hành dự kiến vào năm 2017, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Năm 2016, sau 11 tháng, PNJ đạt 7.682 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ 2015. Riêng doanh thu mảng trang sức bán lẻ tăng 28%. Lợi nhuận trước thuế của PNJ ước đạt 561 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ 2015, đồng thời vượt 22% kế hoạch cả năm.

Kết quả kinh doanh khả quan của PNJ năm 2016 có được nhờ việc Công ty không còn phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư trị giá gần 400 tỷ đồng vào Đông Á Bank. Từ quý I/2016, PNJ đã hoàn tất trích lập toàn bộ giá trị khoản đầu tư nói trên và yên tâm hưởng toàn bộ thành quả kinh doanh từ quý II trở đi.