Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, chiều ngày 30/1, 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa mới được dự kiến từ 17 đến 19 người, Ban Bí thư từ 12 đến 13 người. Sau khi bầu Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ bầu Tổng Bí thư trong số ủy viên Bộ Chính trị.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 1
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 2
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 3
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 4
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 5
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 6
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 7
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 8
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 9
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 10
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 11
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 12
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 13
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 14
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 15
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 16

Thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư