(BĐT) - 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) đạt 2.275 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, gần như không đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm 18,5%, đạt 197,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong nửa đầu năm, chi phí tài chính của SAMCO giảm đáng kể, đồng thời ghi nhận khoản lợi nhuận 45 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết. Qua đó, Công ty ghi nhận 67 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gần gấp đôi 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của SAMCO ở mức 6.427 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 44%, tương đương 2.836 tỷ đồng.