Sacombank khởi động dự án triển khai Basel III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 7/6/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) khởi động Dự án “Triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro” với sự tư vấn của Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam.
Sacombank khởi động dự án triển khai Basel III

Basel III là chuẩn mực quản trị rủi ro đang được nhiều ngân hàng hướng đến. Với dự án này, Sacombank sẽ xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy về quản trị rủi ro phù hợp với thông lệ và chiến lược; nâng cao chất lượng tài sản, nguồn vốn, từ đó bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của ngành ngân hàng; phát huy quy trình nhận diện, đo lường, theo dõi, kiểm soát, khắc phục rủi ro; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cùng với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại.

Chuyên đề