(BĐT) - Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu là 8.052 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.470 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Sabeco cho biết, doanh thu phục hồi so với quý trước do thị trường khôi phục sau đại dịch Covid-19, lợi nhuận cao hơn cùng kỳ do quản lý chi phí tốt hơn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 20.096 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.403 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 20% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, năm 2020, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 84% kế hoạch doanh thu và gần 105% kế hoạch lợi nhuận cả năm.