(BĐT) - Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã chứng khoán: SAB) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, Tổng công ty dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 10/1/2022 và ngày dự kiến thanh toán là 27/1/2022.

Với 641,28 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Tổng công ty sẽ trả tổng cộng 1.282,56 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng sắp tới.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2021, Tổng công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.282,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 471,9 tỷ đồng, lần lượt bằng 53,2% và 32,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SAB ghi nhận doanh thu đạt 17.369,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.529,2 tỷ đồng, lần lượt bằng 86,4% và 74,3% so với cùng kỳ năm trước.